Winkelwagen

 

// VOORWAARDEN

Levering van toneeluitgaves is uitsluitend mogelijk per minimum aantal, welke gelijk staat aan het aantal rollen in het stuk. (neem eventueel contact op voor meer informatie).

1. Voor rekening geleverde stukken kunnen onder geen voorwaarde worden geruild of teruggenomen
2. Degene die bestelt blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de bestelling.
3. Bestellingen worden voor rekening van aanvrager uitgevoerd.
4. De aanvrager dient lid te zijn van de toneelvereniging, ten behoeve waarvan de bestelling gedaan is.
5. Het is een toneelvereniging niet toegestaan met tussenkomst van een derde partij, welke niet als lid van die toneelvereniging is aan te merken, een bestelling te plaatsen.

De auteursrechtelijke verplichtingen die uit een bestelling voortvloeien:

“DE RECHTHEBBENDEN” van dit toneelwerk hebben de incasso van hun rechten exclusief in handen gegeven van het: I.B.V.A. “Holland” b.v.

1. I.B.V.A. Holland is als ENIGE gemachtigd de rechten van dit toneelwerk te incasseren in Nederland. Het niet voldoen van uw te betalen auteursrechten aan één van deze genoemde bureaus zal worden gezien als een overtreding, en ontslaat u niet van het alsnog voldoen van de rechten aan het I.B.V.A.

2. Het is niet toegestaan de auteursrechten te laten regelen via tussenpersonen (o.a. NVA) of derden. De schriftelijke aanvraag tot voeren is altijd van en ondertekend door, een wettelijke vertegenwoordiger van de toneel groep.